tobbund-nin-kolay-transit-merkezi-projesinin-ilk-ayagi-edirne-de-hayata-geciriyor-logbook-logistics

Türkiye Lojistik Sektöründe 11. Sırada Kendine Yer Buldu

Türkiye, küresel lojistik ve taşımacılık pazarında 100 milyar dolarlık hacme sahip sektörde yüzde 2,5’lik bir pazar payıyla 11. sıraya yerleşti.

Küresel Taşımacılık Pazarından Türkiye’ye Yüzde 2,5 Pay

Ticaret Bakanlığı, dünya genelinde 100 milyar dolarlık bir hacme sahip olan lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik yeni destek paketlerini devreye aldı. Türkiye’nin bu pazardaki payı yüzde 2,5 olarak açıklandı.

Türkiye’nin Hizmet İhracatında Artan Rolü

Bakanlık, Türkiye’nin coğrafi avantajını kullanarak mal ihracatını ve dış ticareti artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik faaliyetler hız kazanıyor. Sektör, toplam hizmet ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor ve bu oranın artış eğiliminde olduğu vurgulandı.

Lojistik Sektörüne Destek Paketleri Artacak

Ayrıca Bakanlık, önümüzdeki dönemde lojistik ve taşımacılık sektörüne yönelik destek paketlerini genişleterek Türkiye’nin dünya ticaretindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Yeni desteklerle sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamayı hedefliyorlar.