Logbook, İngilizce ‘’seyir defteri ‘’ anlamına gelen ve bir geminin çıkış noktasından varış noktasına kadar tüm
operasyonun kayıt altına alındığı çok kadim bir denizcilik envanteridir.Gemilerin kara kutusu olan bu araç ,
geçmişe ışık tutarken; gelecek operasyon ve organizasyonların sağlıklı ilerlemesi için tek yön vericidir.

İşte Logbook, bu felsefe üzerine kurulan bir tasıma organizatörüdür.Nasıl ki seyir defteri, tüm akışın tek noktada
toplanmasını sağlayan bir araç ise; taşıma organizasyonlarında süreçlerin tek noktadan ilerlemesi operatif verimliliğin ve müşteri memnuniyetininin temel ögesidir.

Logbook, lojistik organizasyonlarda hızlı , pratik , çözüm odaklı çalışma prensiplerini benimserken; paydaşlarının
iletişim kanallarını sadeleştiren ve zaman tasarrufu sağlayan bir çalışma sistemi üzerine inşa edildi.

Misyon

Çevreye duyarlı, bireye saygılı, sürekli gelişimi hedefleyen, başta çalışanları olmak üzere tüm paydaşları ile büyüme kabiliyeti olan bir şirket olmak.

 

Vizyon

Her sene büyüme ivmesini koruyan, ulusal bir şirket olmak.

“Günümüz iş hayatında, değişen ve küreselleşen ekonominin en önemli maliyet kalemi ‘’zaman’’ kaynağı olmuştur. Tedarik zincirleri ülkelerden ülkelere, kıtalardan kıtalara doğru genişledikçe, operatif tedarik süreçlerinde zaman yönetimi çok kritik bir noktaya gelmiştir. Özellikle pandemi süreci göstermiştir ki, küresel ekonomi ve tedarik zinciri olağan dışı durumlar karşısında çok kırılgan bir yapıya sahiptir. Bu durumda süreç yönetimlerinin dijitalleşmesi ve otomasyon sistemleri ile esnek hale getirilmesi kadar beşeri takip ve planlamanın bütünden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

İşte bu noktada lojistik operasyonların butik hizmet anlayışına olan gereksinimi net bir şekilde göze çarpmaktadır. LOGBOOK temellerini tamamen bu disiplin üzerine inşaa eden bir organizasyon hayali ile dizayn edildi ve yoluna bu doğrultuda devam ediyor.

 

Organizasyon olarak dijitlalleşme ve insan kaynağı yatırımına eş önem veren bakış açısıyla hareket ediyoruz. Süreç ve veri işleme düzenlerinin dijital altyapı ile takip ederken, paydaşlarımızla iletişim kanallarımızın ise sosyal, direkt, yalın kalmasını en öncelikli hedeflerimizden görüyoruz.”