tobbund-nin-kolay-transit-merkezi-projesinin-ilk-ayagi-edirne-de-hayata-geciriyor-logbook-logistics

İstanbul’da Türki Cumhuriyetler Lojistik Forumu

İstanbul’da Türki Cumhuriyetler Lojistik Forumu

TDT Sekretaryası, Üye Devletlerin Demiryolu İdareleri ve taşımacılık alanındaki özel sektör kuruluşlarının işbirliğiyle 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da Çok Modlu Ulaştırma ve Lojistik Forumu’nun düzenleneceğini duyurdu.

Son yıllarda özellikle Türki Cumhuriyetlerin arasında gelişen ticaret hacminin, lojistik hizmetler noktasında yeni ihtiyaçlar doğurması. Demiryolu trafiğinin mevcut kapasiteye yeterli gelmemesi, karayolu ile yüksek maliyetler forumun odaklandığı ana konular olacak.

Forumun amacı, yapıcı tartışmalar, bilgi paylaşımı ve çok modlu ulaştırma rotalarının geliştirilmesine yönelik işbirliğine dayalı girişimler için bir platform sağlaması hedefleniyor
Etkinlik, özellikle Orta ve Güney Koridorları üzerinden çok modlu ulaştırma rotalarının geliştirilmesine odaklanarak işbirliğini teşvik etmeyi, ortaklıkları güçlendirmeyi ve küresel tedarik zincirlerinin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve dayanıklılığını artırmayı amaçlamaktadır. Türk bölgesinden önde gelen taşımacılık ve lojistik şirketlerini, ticari kuruluşları ve ilgili paydaşları bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etmeyi hedefliyor.