tobbund-nin-kolay-transit-merkezi-projesinin-ilk-ayagi-edirne-de-hayata-geciriyor-logbook-logistics

Küresel Lojistik Otomasyonu Pazarının 2033 yılı Hacmi 217,26 milyar USD Olması Bekleniyor

Küresel lojistik otomasyon pazarının büyüklüğü 2024 yılında 73,47 milyar ABD doları olarak hesaplanırken ve 2024 ile 2033 yılları arasında %12,8’lik güçlü bir Büyüme Oranı kaydederek 2033 yılına kadar yaklaşık 217,26 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Ottawa, 21 Haziran 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Precedence Research tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, küresel lojistik otomasyon pazarının büyüklüğünün 2023’teki 65,25 milyar ABD Dolarından 2033 yılına kadar yaklaşık 217,26 milyar ABD Dolarına çıkacağı tahmin ediliyor. Lojistik otomasyon pazarı, yeni teknolojiye olan talebin artması, otomasyonun faydalı özellikleri ve hükümetlerin girişimleri tarafından desteklenmektedir.

2024 yılında küresel lojistik pazar büyüklüğü 9,97 trilyon ABD doları olurken, lojistik pazarının yıllık büyümenin %9,35’i oranında olacağı öngörülüyor.

Avrupa lojistik otomasyon pazarının büyüklüğünün 2023 yılında 17,01 milyar ABD dolardan 2033 yılına kadar yaklaşık 48,62 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2024’ten 2033’e kadar %11,18’lik kayda değer bir Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Avrupa lojistik otomasyon pazarı, özellikle e-ticaret ve perakende pazarlarının büyümesi ile yukarı yönlü ivmelenmektedir.

Lojistik otomasyon pazarı, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ekosistemindeki çeşitli süreçleri optimize etmek için otomatik teknolojilerin ve sistemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve kullanılmasına odaklanan endüstri segmentini ifade eder. Lojistik süreçlerin verimliliğini artırmak için genellikle bir depo veya dağıtım merkezinde bilgisayar yazılımı veya otomatik ekipmanın uygulanmasına lojistik otomasyonu denir. Daha büyük bir lojistik ağı içindeki belirli aşamalar için özelleştirilebilir ve daha üst düzey bilgisayar sistemleriyle birlikte çalışabilir.

Sistemler mobil teknolojiyi, konveyörleri, ayırma sistemlerini, otomatik depolama ve geri alma sistemlerini ve endüstriyel robotları içerir. Operasyonel kontrol yazılımı düşük seviyeli karar almayı, iş kontrol yazılımı daha yüksek seviyeli fonksiyonları ve entegrasyon yazılımı otomasyon donanımının genel kontrolünü yönetmek için kullanılır. Süreç içerisinde malların otomatik olarak siparişe dönüşmesi, toplanması, paketlenmesi, depolanması, sevkiyatı gibi süreçleri otomasyon sistemler tarafından yönetilir.

Lojistik Otomasyon Pazarına İlişkin Temel Bilgiler

  • Kuzey Amerika, 2023’te %42,13’lük büyük bir gelir payına sahip oldu.
  • Asya-Pasifik’in tahmin dönemi boyunca en hızlı oranda büyümesi bekleniyor.
  • Bileşen bazında donanım segmenti, 2023 yılında gelir payının %61,50’sinden fazlasını sağladı.
  • Uygulama itibarıyla 2023 yılında en büyük gelir payına sahip segment oldu.